Socialinių paslaugų žinomumo stoka sukūrė partnerystės tinklą (0)

Publikuota: 2021-03-04 Kategorija: Aktualijos
Socialinių paslaugų žinomumo stoka sukūrė partnerystės tinklą
Rokiškio rajono vietos veiklos grupė / Rokiškio rajono vietos veiklos grupė

Rokiškio socialinės paramos centras, stebėdamas Rokiškio mieste poreikį socialinio paslaugų žinomumui didinti, inicijavo ir įgyvendina projektą „Bendradarbiavimas ir informacijos apie socialines paslaugas sklaida Rokiškio mieste“, Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0525. Projektą finansuoja Rokiškio miesto vietos veiklos grupės strategija. Projektui skirta beveiki 130 tūkst. Eur. Projektas įgyvendinamas nuo 2020-12-10 iki 2021-12-10.

Projekto tikslas – skatinti bendradarbiavimą socialinėje srityje ir informavimo bei tarpininkavimo apie socialines paslaugas teikimą socialinėms grupėms Rokiškio mieste.
Tikslinė grupė – 40 žmonių iš socialinę atskirtį patiriančių skirtingų grupių: senjorų, neįgaliųjų, gausių, taip pat nepilnų šeimų, asmenų gaunančių socialinę paramą.
Planuojama projekto veiklose skatinti socialines paslaugas teikiančių įstaigų ir organizacijų aktyvesnę informavimo veiklą Rokiškio miesto gyventojams. Rokiškio socialinės paramos centras teiks socialines paslaugas bei tarpininkaus jas gaunant miesto gyventojams. Vykdomos veiklos padidins informacijos prieinamumą, pasiekiamumą įvairioms socialinėms grupėms. Projekto pagalba bus teikiamos išplėstos 8 socialinės paslaugos – labiausiai dėmesys kreipiamas į informavimo veiklas, taip pat pavėžėjimą ir palydėjimą.
Projekto partneriai: Pakruojo miesto vietos veiklos grupė, UAB „Rokiškio Sirena“, Rokiškio dekanato Caritas, Rokiškio rajono vietos veiklos grupė. Rokiškio rajono VVG projekte įsipareigojusi savanoriauti perduodama NVO patirtis socialinių paslaugų ir socialinio verslo srityje. Anot Rokiškio rajono vietos veiklos grupės pirmininkės Raimondos Stankevičiūtės-Vilimienės, ši sritis rajone žengia tik pirmuosius žingsnius, savivaldos lygmenyje dar nėra sukurtas paslaugų perdavimo nevyriausybiniam sektoriui modelis (pagal Lietuvos darbotvarkę iki 2030 m. savivaldybės nevyriausybiniam sektoriui turėtų perduoti iki 30 proc. paslaugų). Savivaldybės specialistai ir savanoriai susibūrę į darbo grupę pagal „Verslios Lietuvos“ Įjunk poveikį programą kuria socialinių paslaugų pirkimų schemas, 2018 m. savivaldybė tarptautiniame projekte sukūrė socialinių paslaugų algoritmą, kuris turėtų rasti vietą naujame savivaldybės tinklalapyje. Visur VVG atstovai dalyvavo darbo grupėse, kaip savanoriai. „Taigi, procesas prasidėjęs ir tikime, kad svarbu kuo didesnėm gyventojų, ypač NVO grupėms apie tai žinoti, į šiuos procesus įsitraukti, analizuoti pirmąsias patirtis“ komentavo Rokiškio rajono vietos veiklos grupės pirmininkė R. Stankevičiūtė-Vilimienė apie VVG motyvaciją savanoriauti Rokiškio socialinės paramos centro projekte.
Rokiškio rajono VVG inform.

Dalintis naujiena
Rašyti komentarą

Rekomenduojami video