Vėlinių vakarą kriptoje melstasi už bažnyčios fundatorių (0)

Publikuota: 2023-11-02 Kategorija: Krašto žinios
Vėlinių vakarą kriptoje melstasi už bažnyčios fundatorių
Rokiškio Sirena nuotr. / Šv, Mišios bažnyčios kriptoje laikomos už fundatorių, grafą Reinoldą Tyznehauzą.

Rokiškio Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčia turi labai gražią ir daugiau nei 140 metų skaičiuojančią tradiciją. Vėlinių vakarą, 17 val. bažnyčios kriptoje laikomos šv. Mišios už šios bažnyčios fundatorių, grafą Reinoldą Tyznehauzą, kuris čia pat atgulė amžinojo poilsio.

Per 30 tikinčiųjų

Į pamaldas susirinko per 30 tikinčiųjų, tarp kurių, Tyzenhauzų paveldo organizacijos nariai, kultūros žmonės, istorikai bei parapijos tikintieji, kurių metu melstasi už bažnyčios fundatorių Reinoldą Tyzenhauzą bei jo artimuosius.

Bažnyčios dekanas Eimantas Novikas sveikino surinkusius ir juokavo, jog šie nepabūgo paremti klebono įsipareigojimo aukoti šias pamaldas: „Tegu šis mūsų susirinkimas būna padėkos šventė, už jo atsidavimą, o Dievo žodis bei šv. Mišių auka jam atidaro dangų o mums visiems būna iškalbingas.“

Kukučio darbas

Dekanas E. Novikas pamokslo metu pasakojo, jog prieš mišias atsivertęs vieną iš  Bruno Ferrero knygų, joje perskaitęs istoriją apie kukutį. Esą viename sode augo gražus migdolų medis, pats aukščiausias, šakos pilnos paukščių, kuris augo ir stiprėjo, kol vieną dieną prie to medžio atskrido kukutis. Jis išgirdo, jog migdolmedžio viduje apsigyveno lervos, kurios iš vidaus graužia jo kamieną. Paukštis pradėjo savo darbą, prasikalė skylę ir rankiodamas lervutes valė medį. Pastarasis pajutęs, jog jam kažką daro, priešinosi, purtėsi ir stengėsi jo atsikratyti, kol vienais metais kukutis nebeatskrido. Lervos pasidarbavo iš peties, kol kartą pūstelėjus vėjui gražus medis nukrito ant šono.

Koks motyvas funduoti?

„Šiandien aš tą suvedu su gerais darbais: kažkas gali sutvarkyti parką, nupirkti įrankių jo tvarkymui bet yra ir priemonės, kurios gydo žmogaus vidų, o būtent bažnyčia ir yra tas Dievo ženklas, kad jis yra gailestingas, Darydami gerus darbus mes prisidedami prie visų mūsų gerovės. Kuo žmonės bus geresni, tuo mums geriau seksis ir taikingai galėsime gyventi. Man labai įdomu, koks buvo grafo Reinoldo motyvas funduoti bažnyčią ir ją statyti. Manau, tarp daugybės priežasčių rasime ir tą norą, jog žmonės būtų geri ir galėtų išpažinti nuodėmes. Šiandien meldžiamės Reinoldą bei kitus prisidėjusius prie šios bažnyčios atsiradimo. Tiesa, nagrinėjant, kas prisidėjo prie šios šventovės iškilimo matome, jog visas miestas buvo suinteresuotas, jog ji atsirastų“ – pamoksle kalbėjo dekanas E. Novikas.

Pamaldų pabaigoje kriptoje sugiedotas „Viešpaties Angelas“ Rokiškio miesto kūrėjams atminti.

Dalintis naujiena
Rašyti komentarą

Rekomenduojami video