Rokiškėnai nepabūgo anksti keltis į Rarotų šv. Mišias (video) (3)

Publikuota: 2021-11-29 Kategorija: Kultūra
Rokiškėnai nepabūgo anksti keltis į Rarotų šv. Mišias (video)
Lina Dūdaitė-Kralikienė / Tikintieji meldėsi žvakių šviesoje.

Sekmadienį dar prieš aušrą, 7.30 val Šv. Mišiomis Rokiškio šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčioje pradėtas švęsti pirmasis naujųjų liturginių metų sekmadienis, kartu ir Advento pradžia. Giedant Advento himną „Rasokit, dangūs, iš savų aukštybių“, bažnyčioje užgeso šviesos, ir šv. Mišios aukotos tik žvakių šviesoje. Laikas pamaldoms parinktas idealiai: atėję į bažnyčią tamsoje, tikintieji matė, kaip pro vitražinius langus pamažu skverbiasi ryto šviesa. Tokia yra šių šv. Mišių prasmė: nuodėmės tamsoje žmonės laukia Išganytojo atėjimo.

 

Pilna bažnyčia
Nors šv. Mišios prasidėjo labai anksti, tikinčiųjų susirinko pilna bažnyčia. Ne tik kasdienės jos lankytojos, bet ir vaikai, jaunimas. Tikintieji buvo įspėti, kad su savimi reikia atsinešti žvakę. Kas pamiršo (tokių buvo nedaug), žvakę parūpino „Caritas“ savanorės. O tiems, kurie nesusiprato žvakėmis pasirūpinti, šiek tiek kliuvo barti nuo dekano Eimanto Noviko. Tuo pačiu dvasininkas paaiškino ir kodėl taip svarbu turėti žvakę. Žvakė simbolizuoja Išganytoją, sklaidantį pasaulio nuodėmių tamsą.


Iki šv. Mišių likus vos kelioms minutėms, tikintieji dar galėjo pasigrožėti kukliai, bet labai skoningai papuošta bažnyčia: link altoriaus vedė keturi Advento vainikai. Žvakė degė tik artimiausiame – violetinė žvakė simbolizuoja laukimą, susikaupimą, rimtį.


Su pirmaisiais Advento himno „Rasokit, dangūs“ akordais, bažnyčia paskendo tamsoje. Liko degti tik žvakės ant altorių ir pirmojo Advento sekmadienio žvakė.


Iškilmingai dekanas E Novikas atnešė degančią žvakę, simbolizuojančią Išganymo aušrą – Švč. Mergelę Mariją. Nuo šios Marijos ženklu pažymėtos žvakės, savąsias užsidegė ir tikintieji. Tai buvo vienintelės šviesos, degančios bažnyčioje iki pat Rarotų pamaldų pabaigos. Žvakėmis pasišviesdami dvasininkai skaitė šv. Rašto skaitinius. Evangelijos skaitinys buvo skirtas antrajam Kristaus atėjimui: jį liudisiantiems ženklams, sumaiščiai, pasaulio tamsybėse. O savajame pamoksle dekanas E. Novikas kalbėjo apie laukimą. Gražiu palyginimu apie kareivį, iš meilės stovėjusį po mylimos princesės langais, ir likus vos vienai parai iki tol,, kol ji tesėsianti pažadą už jo tekėti, apsisukusį ir nuėjusį... Nes nesulaukė nė menkiausio atsako.

Viltingos žinios
Tikintieji jau trečią sekmadienį sutiko bažnyčioje, kurios presbiterija (paaukštinta šventovės dalis, kurioje stovi didysis altorius) uždengta statybiniais pastoliais. Dabar jau uždengtas ir didysis altorius. O altorius, prie kurio aukojamos šv. Mišios, perkeltas arčiau sakyklos. Ir tokia šventovė bus beveik dvejus metus: iki 2023 m Advento pradžios. Kaip sakė dekanas, tada planuojama baigti vidaus rekonstrukcijos darbus. Kuriems ruoštasi jau prieš keletą metų. Planuojama, kad bus atkurtas pradinis bažnyčios vidus, jo spalvinė gama.


Šįkart bažnyčios rinkliava buvo skirta „Carito“ veiklai: pusė jos atiteks mūsų parapijos „Caritui“, kita pusė iškeliaus į Panevėžį.


O „Caritas“ savanorės parengė rokiškėnams gražią staigmeną: už auką dovanojo pačių nupintus vainikus su keturiomis Advento sekmadienius simbolizuojančiomis žvakėmis.

Dalintis naujiena
Rašyti komentarą

Sponsored Video