Rokiškio rajone įsigaliojo naujos triukšmo prevencijos taisyklės (0)

Publikuota: 2022-05-30 Kategorija: Savivalda
Rokiškio rajone įsigaliojo naujos triukšmo prevencijos taisyklės
Rokiškio Sirenos nuotr. / Naujos redakcijos taisyklėse nustatytos ir naujos pagrindinės sąvokos: gyvenamoji aplinka, viešoji vieta, viešosios rimties trikdymas, judrus triukšmo šaltinis.

Nuo balandžio pabaigos Rokiškio rajone įsigaliojo naujos triukšmo prevencijos viešose vietose taisyklės, kuriose keičiasi galimas triukšmavimo laikas. Atsirado ir kitų pasikeitimų, draudimų.

Kad triukšmas – aktuali problema, rodo ir Rokiškio rajono policijos komisariato duomenys. Šiemet nuo sausio 1-osios iki gegužės 22-osios nustatyta 13 pažeidimų ir paskirta baudų už 825 Eur. Pernai per visus metu užfiksuoti 38 triukšmo taisyklių pažeidimai, už kuriuos rokiškėnams skirta baudų už 1 270 Eur.

Nebeatitiko reikalavimų

Rokiškio rajono taryba patvirtino naujos redakcijos triukšmo prevencijos viešosiose vietose taisykles, nes senosios, galiojusios iki šiol, nebeatitiko šiuo metu galiojančio įstatymo nuostatų.

Pasak Evelinos Grėbliauskienės, Rokiškio rajono savivaldybės gydytojos, būtent dėl to ir reikėjo peržiūrėti taisykles.

„Įsigaliojus Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymo pakeitimams, pasikeitė dalis sąvokų bei jų apibrėžimų, dienos, nakties ir vakaro laikas, triukšmo valdytojų pareigos ir teisės. Nustatytos naujos pagrindinės sąvokos: gyvenamoji aplinka, viešoji vieta, viešosios rimties trikdymas, judrus triukšmo šaltinis“, – aiškino E. Grėbliauskienė.

Pasikeitė laikas

Triukšmas pagal paros laiką skirstomas: dienos, vakaro, nakties. Taigi, patvirtinus naujas triukšmo prevencijos viešosiose vietose taisykles, laikas pasikeitė taip: dienos – nuo 7 iki 19 val. (buvo nuo 6 iki 18 val.); vakaro – nuo 19 iki 22 val. (buvo nuo 18 iki 22 val.); nakties – nuo 22 iki 7 val. (buvo nuo 22 iki 6 val.).

Viešosiose vietose renginiai gali būti organizuojami dienos ir vakaro metu.

„Triukšmo prevencijos viešosiose vietose taisyklėse atsirado pakeitimas, kad triukšmo šaltinio naudojimo trukmę, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu, galima pailginti ne tik seniūnijų seniūnų teikimu, bet ir kreipiantis visiems renginių organizatoriams, kurie Rokiškio rajono viešosiose vietose planuoja organizuoti masinius muzikinius, informacinius, reklaminiuose ir kitus renginius“, – sakė E. Grėbliauskienė.

Kas draudžiama

Taip pat nustatyta naujų triukšmo prevencijos priemonių viešosiose vietose. Tyliosiose viešosiose zonose ir tyliosiose gamtos zonose transporto priemones ir rankinius mechanizmus, keliančius triukšmą, darbo dienomis draudžiama naudoti nuo 22 iki 7 val., poilsio ir švenčių dienomis – nuo 18 iki 8 val.

Gyvūnų savininkai arba už juos atsakingi asmenys privalo užtikrinti, kad jų gyvūnai netrikdytų viešosios rimties.

Viešosiose vietose nuo 22 iki 7 val. draudžiama, teikiant paslaugas ar vykdant prekybą viešosiose vietose, trikdyti viešąją rimtį: garsiai leisti muziką, groti muzikiniais instrumentais, skleisti garsinę reklamą, išskyrus renginius, kuriems yra išduotas Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus leidimas organizuoti renginį.

Ir leidžia, ir neleidžia

Naujoje tvarkoje taip pat draudžiama nuo 22 val. iki 7 val.: motorinėse transporto priemonėse leisti muziką ir (ar) tokių transporto priemonių skleidžiamu garsu trikdyti asmenų darbą, poilsį ar miegą; naudoti mechanizmus ir kitą techniką, naudojamus lauko sąlygomis, kurie sukelia dirginimą, išskyrus tuos atvejus, kai šios priemonės reikalingos avarijoms likviduoti; vykdyti prekių pristatymo ir krovos darbus prekybos įstaigose, kurios įsikūrusios arčiau nei 100 m nuo gyvenamųjų namų, jei tai trikdo gyventojų ramybę, poilsį ar darbą.

Taip pat naudoti civilinės pirotechnikos priemones, išskyrus valstybinių švenčių dienomis bei per masinių pramogų renginius, kuriuos rengti nustatyta tvarka išduotas leidimas.

Netaikoma patalpoms

Pasak E. Grėbliauskienės, taisyklių reikalavimai netaikomi uždarose patalpose grojamai muzikai, skleidžiamai garsinei informacijai ar reklamai, jei garsas nesklinda į išorinę aplinką ir neviršija teisės aktuose nustatytų triukšmo ribinių dydžių.

„Nustatyta triukšmo prevencija ribojant veiklą, kurioje numatyta, kad gyvenamojoje aplinkoje valyti ir tvarkyti teritorijas, naudoti tam skirtą techniką, išvežti atliekas, krauti prekes, produkciją ir kitas medžiagas naktį nuo 22 val. iki 7 val. galima tik nekeliant triukšmo ir netrikdant gyventojų ramybės. Taip pat Rokiškio savivaldybėje nustatyta leidžiama statybos, remonto darbų pradžia ir pabaiga darbo dienomis 7–19 val., šeštadieniais  8–17 val., sekmadieniais 10–15 val.“, – vardijo E. Grėbliauskienė.

Pateikti prašymą

Savivaldybės gydytojos teigimu, triukšmas gali sukelti nepalankias ir kenksmingas pasekmes sveikatai, todėl visi pakeitimai ar papildomos triukšmo prevencijos priemonės nustatytos tam, kad apsaugotų nuo neigiamų triukšmo sukeliamų padarinių gyventojus bei būtų nustatytos triukšmo valdymo subjektų teisės ir pareigos.

„Už taisyklių nesilaikymą,  asmenys atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Taip pat noriu priminti, kad gyventojai, planuojantys statybos, remonto, montavimo darbus gyvenamosiose vietovėse, privalo ne vėliau kaip prieš 7 kalendorines dienas iki šių darbų pradžios pateikti Rokiškio rajono savivaldybės administracijai elektroniniu paštu savivaldybe@rokiskis.lt arba kitokiu būdu nustatytos formos informaciją (formą galima rasti https://rokiskis.lt/d-u-k/) apie triukšmo šaltinių naudojimo vietą, planuojamą triukšmo lygį ir jo trukmę per parą, triukšmo mažinimo priemones. Nepateikus nurodytos informacijos, darbai negali būti pradėti, o jau pradėti darbai turi būti nedelsiant nutraukti“, – pabrėžė E. Grėbliauskienė.

Gresia baudos

Triukšmavimas vertinamas kaip administracinis nusižengimas. Pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (ANK) 48 straipsnį yra numatyta administracinė atsakomybė už Savivaldybių tarybų patvirtintų triukšmo prevencijos viešosiose vietose taisyklių nesilaikymą, kuri užtraukia baudą nuo 150 Eur iki 600 Eur.

Šauksmai, švilpimas, garsus dainavimas arba grojimas muzikos instrumentais, kitokiais garsiniais aparatais ar kiti triukšmą keliantys veiksmai gatvėse, aikštėse, parkuose, paplūdimiuose, viešajame transporte ir kitose viešosiose vietose, o vakaro (nuo 19 iki 22 val.) ir nakties (nuo 22 iki 7 val.) metu – ir gyvenamosiose patalpose, įmonėse, įstaigose ar organizacijose, kai tai trikdo asmenų ramybę, poilsį ar darbą, užtraukia baudą nuo dvidešimt iki 80 eurų.

Kaimynų bėdos

Savivaldybės gydytoja daugiabučių namų savininkų bendrijų pirmininkams rekomenduoja Namo vidaus tvarkos taisyklėse nustatyti buitinio ir laisvalaikio triukšmo prevencijos reikalavimus.

„Vis tik nereikėtų piktnaudžiauti ir kaimynams skųsti savo kaimynų dėl bet kokio kiek garsesnio triukšmo, girdimo iš jų buto – keliamo vaikų triukšmo, šuns lojimo, grojimo, buities prietaisų naudojimo, kurie skleidžia triukšmą. Tai yra savaime suprantami, neišvengiami ir pateisinami triukšmo šaltiniai“, – sakė E. Grėbliauskienė.

Kiekvienu konkrečiu atveju su kaimynais galima susitarti, juos informuojant apie tai, jog vakare bus girdima garsesnė muzika arba kad kurį laiką bute bus atliekamas remontas. Gal geriau vertėtų už tai iš anksto atsiprašyti savo kaimynų, kad kurį laiką bus trikdoma namo gyventojų rimtis.

Dalintis naujiena
Rašyti komentarą

Rekomenduojami video