Kraštiečio iš Rokiškio atminimui pasirašyta sutartis su jo vardo universitetu (0)

Publikuota: 2022-06-22 Kategorija: Švietimas
Kraštiečio iš Rokiškio atminimui pasirašyta sutartis su jo vardo universitetu
Rokiškio Sirena nuotr. / Rokiškio savivaldybės atstovus esame pakvietę bendradarbiauti kuriant Ekonomikos ir verslo akademiją moksleiviams.

Siekiant išsaugoti profesoriaus Mykolo Romerio, gimusio Rokiškio krašte, atminimą, Rokiškio rajono savivaldybė sutarė pasirašyti bendradarbiavimo sutartį su M. Romerio universitetu (MRU) Vilniuje. Abi šalys tikisi abipusės naudos: vieni – mokslo bazės, kiti – pritraukti daugiau studentų.

Daugiau galimybių

Pasak Rokiškio rajono savivaldybės Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotojos Ritos Elmonienės, universitetas šiemet gegužę, minėdamas M. Romerio gimimo dieną, Bagdoniškyje surengė Teisinės minties šventę, tikisi tęsti šią tradiciją ir įgyvendinti naujus projektus, kuriuose aktyviai dalyvautų Rokiškio rajono savivaldybės mokytojai ir mokiniai, kultūros ir verslo atstovai.

„Jau šiuo metu į bendrą projektą dėl M. Romerio atminimo puoselėjimo su universitetu aktyviai įsitraukė mūsų rajono Obelių gimnazijos bendruomenė. Bendradarbiavimo sutartis suteiks galimybę Rokiškio rajono švietimo bendruomenei  tobulinti kompetencijas ne tik įvairių sričių specialistams, bet ir mokiniams. Universitetas atsižvelgdamas į trūkstamų specialistų poreikį rajone, koreguos studijų programų pasiūlą, vykdys reikalingus tyrimus“, – sutarties naudą aiškino R. Elmonienė.

Pagal bendradarbiavimo sutarties sąlygas, mūsų savivaldybės atstovus universitetas kvies bendradarbiauti kuriant Ekonomikos ir verslo akademiją moksleiviams. Akademija gimnazistams sudarytų galimybę nemokamai gauti ne tik teorija, bet ir praktika paremtas paskaitas ir užsiėmimus verslo, ekonomikos, finansų temomis. Paskaitas skaitytų ir užsiėmimus vestų MRU profesoriai ir dėstytojai.

Svarbu abiem

Į „Rokiškio Sirenos“ klausimą, kaip atrodys sutartyje numatytas savivaldybės patariamasis balsas šio universiteto rektoratui, savivaldos atstovė atsakė, kad šalys susitaria dėl abipusiškai naudingo Universiteto ir Savivaldybės bendradarbiavimo plečiant MRU vykdomų studijų galimybes, skatinant studentų praktinį mokymą, rengiant naujas studijų programas, atitinkančias regiono ekonomikos politiką, vystant Universiteto projektinę veiklą.

„Bendradarbiavimo sutartis grindžiama abipuse nauda, bendrais susitarimais, kurie bus svarbūs tiek universitetui, tiek savivaldybei. Todėl manome, kad universitetas ir savivaldybė yra lygiaverčiai partneriai įgyvendinant šiuo bendradarbiavimo sutarties įsipareigojimus“, – tikino R. Elmonienė.

Numatyti įsipareigojimai

Šioje sutartyje numatyti tokie įsipareigojimai, kaip skatinti abiem šalims naudingą, regiono poreikius atitinkančią valdžios, verslo, mokslo ir studijų integraciją bei bendradarbiavimą. Taip pat numatyta bendradarbiauti rengiant studijų, mokymo programas, mokymo metodinę literatūrą, organizuojant veiklą, kuri prisidėtų prie specialistų kokybiško rengimo, rajono moksleivius įtrauktų į mokslo taikomąją ir projektinę veiklas, taip pat leistų kartu rengti ir vykdyti bendrus projektus bei dalintis gerąją patirtimi.

 

Tikisi tęsti

Kaip „Rokiškio Sirenai“ atsiųstame laiške rašo M. Romerio MRU Komunikacijos ir rinkodaros centro vadovė Jurga Strimaitienė: „Mykolo Romerio universitetas vienija ekspertus lyderius, mokslininkus, praktikus, kurie siekia žmogaus, bendruomenės, valstybės pažangos. Mums svarbu palaikyti gyvą ryšį su savivaldybėmis, kad žinotume jų poreikius ir atitinkamai tobulintume studijų programas, vykdytume aktualius mokslinius tyrimus ir drauge prisidėtume prie tvarios visuomenės raidos.

Rokiškio rajone, Bagdoniškyje, yra gimęs Lietuvos teisės patriarchas, Lietuvos valstybės veikėjas Mykolas Romeris, tad norime kartu su rokiškėnais puoselėti jo atminimą. Šiemet gegužę minėdami M. Romerio gimimo dieną Bagdoniškyje surengėme Teisinės minties šventę, tikimės tęsti šią tradiciją ir įgyvendinti naujus  projektus, kuriuose aktyviai dalyvautų Rokiškio mokytojai ir moksleiviai, kultūros ir verslo atstovai“.

Išplėtė programas

MRU atsakyme teigiama, kad „Savivaldybių vadovus sudomino MRU pagalba apsirūpinant psichologais, nes kol kas šių specialistų rajone labai trūksta. Siūlome galimybes tobulintis karjeros vadybininkams, kitiems rajonui reikalingiems specialistams.

Rokiškio savivaldybės atstovus esame pakvietę bendradarbiauti kuriant Ekonomikos ir verslo akademiją moksleiviams. Akademija gimnazistams sudarytų galimybę nemokamai gauti ne tik teorija, bet ir praktika paremtas paskaitas ir užsiėmimus verslo, ekonomikos, finansų temomis. Paskaitas skaitytų ir užsiėmimus vestų MRU profesoriai ir dėstytojai.

Besikeičiantis gyvenimo būdas, naujos veiklos reikalauja ir naujų specialistų. MRU pastaraisiais metais labai išplėtė studijų programas, su kuriomis sieksime supažindinti kuo daugiau rajono abiturientų. Be jau seniai vykdomų teisės programų, universitetas siūlo finansų valdymo, globalaus verslo ir moderniosios rinkodaros, kibernetinio saugumo vadybos, komunikacijos ir skaitmeninės rinkodaros, prekės ženklo ir reklamos vadybos, psichologijos, skaitmeninės ekonomikos, socialinės pedagogikos ir teisės pagrindų, socialinio darbo ir teisės pagrindų, startuolių kūrimo ir verslumo, žaidimų kūrimo ir skaitmeninės animacijos ir kt. bakalauro studijų programas.

Tarp magistrantūros studijų programos – laiko ir gyvenimo pokyčių diktuojamos programos: mediacija, kibernetinio saugumo valdymas, komunikacija ir kūrybinės technologijos, karjeros valdymas, švietimo ir mokslo politikos valdymas ir kt.

Vis didesnio susidomėjimo sulaukia ir mokymasis visą gyvenimą, tad universitetas ieško galimybių šios veiklos plėtrai. Teikiamos ir papildomųjų studijų paslaugos. MRU kviečia praplėsti savo kompetencijas edukologijos, socialinio darbo, teisės, viešojo administravimo ir verslo krypties papildomosiose studijose.

MRU, atsižvelgdamas į poreikius, lanksčiai performuoja savo programas.

Džiugu, kad vis daugiau rokiškiečių renkasi studijas Mykolo Romerio universitete“.

Stiprins lyderystę

MRU jau kelerius metus sėkmingai bendradarbiauja su Vilniaus ir Alytaus savivaldybėmis, neseniai pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Vilkaviškio savivaldybe, užmezgėme ryšius su Anykščių savivaldybe.

„Stipresnė savivalda – stipresnė bendruomenė, valstybė. Pradėjome šį projektą, nes tvirtai juo tikime ir siekiame kartu sukurti stiprią Rokiškio savivaldybės lyderystę rengiant jaunimą  studijoms, mokslui ir sėkmingai profesinei karjerai, keliant rajono gyventojų kvalifikaciją ir didinant galimybes įgauti naujų žinių ir įgūdžių naudojantis plačiomis MRU galimybėmis“, – sakė J. Strimaitienė.

Kokia nauda?

2020 metais Rokiškio rajono savivaldybė pasirašė susitarimą su kita aukštojo mokslo įstaiga – ISM Vadybos ir ekonomikos universitetu dėl bendradarbiavimo įgyvendinant programą „Švietimo lyderystė“.

Pasak savivaldybės atstovės, ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto „Švietimo lyderystės“ programos tikslas: tobulinti švietimo vadybos lyderių vadybines lyderystės kompetencijas, ugdyti švietimo įstaigų vadovus, gebančius inicijuoti ir vadovauti švietimo kaitą, kurti ir įgyvendinti švietimo misiją įvairaus tipo ugdymo įstaigose ir organizacijose.

„Šio susitarimo objektas – šalių bendradarbiavimas kooperuojant savo žinias, turimą informaciją ir priemones įgyvendinant „Švietimo lyderystė“ programą, kurios pagrindiniai uždaviniai: sudaryti galimybes Rokiškio rajono švietimo įstaigų esamiems ir būsimiems vadovams studijuoti magistro studijų programoje „Švietimo lyderystė, taip pat mūsų rajono švietimo įstaigų vadovams įgyti reikalingas vadybines kompetencijas, organizuoti ir analizuoti tyrimus, sprendžiant Rokiškio rajono švietimo įstaigų vadovų poreikio ir darbo kokybės klausimus“, – aiškino R. Elmonienė.

Informuoja savivaldybę

Pašnekovės teigimu, šis universitetas nuolat informuoja Rokiškio rajono savivaldybę apie vykstančius programos eigą ir su ja susijusius renginius tokius, kaip: susitikimai su jos dalyviais, studentų diplomų teikimo šventės, įvairios nemokamos paskaitos švietimo bendruomenėms ir kt.

„Rokiškio rajono savivaldybės švietimo bendruomenės nariai studijavo studijuoja šio Universiteto magistrantūros studijose. Išugdytos kompetencijos leis pasiekti kokybinių pokyčių bei visapusiškų lyderystės raiškos švietimo kontekste rezultatų. Švietimo įstaigos, kurių vadovai sukuria sąlygas stipriai lyderystės raiškai bendruomenėse pasiekia aukštesnę mokymo (si) kokybę ir įneša didesnį indėlį į švietimo įstaigos misijos įgyvendinimą“, – tvirtino R. Elmonienė.

 

Dalintis naujiena
Rašyti komentarą

Rekomenduojami video