Obelių gimnazijoje kuriasi Mykolo Römerio pažinimo erdvė (0)

Publikuota: 2022-11-22 Kategorija: Švietimas
Obelių gimnazijoje kuriasi Mykolo Römerio pažinimo erdvė
Rokiškio Sirena nuotr. / Obelių gimnazija

Dar prieš 140-uosius, jubiliejinius, Mykolo Römerio gimimo metus, kurie paminėti 2020-aisiais, Obelių gimnazijos pedagogų bendruomenė ėmėsi iniciatyvos įvairiomis formomis supažindinti mokinius su šiuo žymiu teisininku, visuomenės veikėju. Į pažintį su neeiline asmenybe, profesoriumi, Lietuvos konstitucinės teisės tėvu Mykolu Pijumi Paskaliu Römeriu noriai leidosi ir Obelių gimnazijos mokiniai. Jie dalyvavo Kriaunų bibliotekoje vykusioje diskusijoje „Mykolas Römeris. Atminties ženklai tėviškėje“, besiruošdami diskusijai, vyko į jo tėviškę Bagdoniškio kaime, kur filmavo dvarą, gyvenamąjį namą, užrašė Elenos Tumėnienės vaikystės prisiminimus, kaip ji leidusi laiką su profesoriaus dukterimis. Taip gimė filmukas „Bagdoniškis – Mykolo Römerio gimtinė“.

Iniciatyva įtraukė bendruomenę

Po truputį Obelių gimnazijos bendruomenė įsitraukė į Rokiškio rajono Vietos veiklos grupės organizuojamas veiklas ir tapo mokykla, dalyvaujančia M. Römerio įamžinimo inciatyvoje. 2019 metais aktyvūs gimnazijos bendruomenės nariai vyko į talką Bagdoniškyje, kur tvarkė dvaro parką, sodą. Tuo pačiu metu jie turėjo progą išklausyti M. Römerio dukters Jadvygos vyro Vytauto Vitkausko prisiminimus apie žymųjį savo žmonos tėvą. Po to tais pačiais metais spalio 11 d. įvyko susitikimas – diskusija Obelių gimnazijoje. Organizatorių iniciatyva į renginį atvyko ir su Obelių, Kamajų ir Juodupės gimnazistais diskutavo M. Römerio artimieji, istorikai, rajono valdžios ir nevyriausybinių organizacijų atstovai, kiti svečiai. Pagrindinis susitikimo pranešėjas – M. Römerio dienoraščių leidėjas, Lietuvos istorijos instituto mokslininkas Rimantas Miknys. Yra žinoma, kad M. Römerio dienoraščių palikimą sudaro 40 tomų, iš kurių lietuviškai išleisti dar ne visi. Obelių gimnazija jau gali supažindinti su dalimi M. Römerio dienoraščių.

Römerių giminę mena trys Rokiškio krašto dvarai

Kodėl būtent Rokiškio kraštui svarbu įamžinti M. Römerio atminimą? Mūsų krašte su Römerių gimine susiję Antanašės, Bagdoniškio ir Kriaunų dvarai. Pastarasis iki mūsų dienų neišliko, jį mena tik medis. Antanašė, kuri kūrėsi XVIII–XIX a. sandūroje, buvo laikoma giminės lizdu. Dabar dvaras – privačiose rankose. Bagdoniškio dvarą 1778–1853 m. valdė Mykolas Juozapas Römeris, o prieš pat mirtį jį dovanojo savo septynerių metų vaikaičiui Mykolui Kazimierui Römeriui – žymiojo teisininko tėvui. Čia 1880 m. gegužės 17 d. M. K. Römerio ir Konstancijos Römerienės šeimoje gimė septintas vaikas – Mykolas (Ketvirtasis) Pijus Paskalis, aštuntosios Lietuvos Romerių kartos atstovas, profesorius, Lietuvos konstitucinės teisės tėvas. 1993 m. nuosavybės teises į dvarą atgavo trys M. Römerio dukros: Jadvyga Vitkauskienė, Konstancija Römerytė ir Žarmena Zakarevičienė. 2013 m. du pagrindinius dvaro pastatus ir dalį žemės jos pardavė Kriaunų krašto ūkininkui Antanui Kazlauskui.

Daugiau idėjų – daugiau ir lėšų

Iki pat šių metų rudens Obelių gimnazija aktyviai domėjosi M. Römerio asmenybe, nuveiktais darbais, jų reikšme Lietuvai. Tęsdama veiklas M. Römerio atminimui įamžinti, gimnazijos bendruomenė turi dar daugiau idėjų, kaip patraukliau ir aktyviau vykdyti švietėjišką veiklą. Šioms idėjoms įgyvendinti trūkstant išteklių, Obelių gimnazija parašė projektą „Mykolo Römerio atminimo erdvė“. Obelių gimnazijos tikslas – įamžinti M. Römerio asmenybę ir darbus, sukuriant mokslo pažinimo erdvę ir organizuojant įvairias veiklas.

Šį rudenį pradėtas vykdyti projektas finansuojamas iš Rokiškio kaimo strategijos 2014–2020 m. lėšų, kurias skiria Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai ir Lietuvos Respublika. Numatyta, kad projekto įgyvendinimui bus reikalinga skirti 18 540,95 Eur. Paramos lėšos – 14 833,00 Eur. Likusi dalis lėšų, kurių trūksta projekto įgyvendinimui, – 3707,95 Eur – bus skirta iš Rokiškio rajono savivaldybės biudžeto.

Projektas atveria galimybes

Jau dabar yra numatytos patalpos, kuriose bus sukurta M. Römerio atminimo erdvė. Iki 2023 metų sausio mėnesio planuojama sukurti ir pagaminti 8 mobilius stendus apie M. Römerį. Iki kitų metų vasario mėnesio lankytojus turėtų pasitikti mokslo pažinimo erdvė. Projekto įgyvendinimo laikotarpiu, iki 2025 m. gegužės 1 d., planuojama surengti 7 renginius. Projekto kontrolės laikotarpiu žadamos ne mažiau nei penkios talkos, 160 valandų savanoriškų veiklų. Per pasaulinio garso mokslininką M. Römerį mokyklos bendruomenė susitelks bendroms veikloms, kurios ugdys pilietiškumą, skatins savo krašto kultūros ir mokslo pažinimą. Taip pat M. Römerio vardas padės atverti didesnes gimnazijos bendradarbiavimo galimybes su M. Römerio universitetu, su kuriuo yra pasirašytas susitarimas. Šis universitetas yra pažadėjęs pagalbą, kuriant ir vizualizuojant istorinius stendus. Atsiveria ir tarptautinio bendradarbiavimo galimybės – ypač su Lenkijos Kolno miestu, kuriame karjerą pradėjo šis garsus pasaulio teisininkas. Visa tai padeda didinti Obelių ir Bagdoniškio patrauklumą, aktyvų domėjimąsi šiomis vietovėmis, o taip pat – ir pačia gimnazija. Projekto veiklas ir po projekto gimnazijos bendruomenė vykdys, kaip savanoriai.

Mokinių ateities vizijos

Turbūt nustebtume, Obelių gimnazijoje radę bent vieną 5–12 klasių mokinį, nežinantį, kas yra M. Römeris ir ką per savo gyvenimą yra nuveikęs. Vienas iš gimnazijos mokinių, rašydamas rašinį apie veiklas, susijusias su M. Römerio atminimu, užsiminė, kad prasminga būtų teisininko bei jo šeimos atminimui surengti dailininkų plenerą arba poezijos vakarą profesoriaus gimimo dienai (gegužės 17 d.) paminėti. Į tokius renginius galėtų būti kviečiami iš Rokiškio krašto kilę dailininkai, poetai, rašytojai, gamtininkai, o galbūt – ir teisininkai bei visuomenininkai, savo veikla artimi M. Römerio požiūriui į gyvenimą.

Projektas finansuojamas iš Rokiškio kaimo strategijos 2014–2020 lėšų.

 

  

Dalintis naujiena
Rašyti komentarą

Rekomenduojami video