Vytautas Šlikas: kodėl mes išbalansavome valstybę? (19)

Publikuota: 2020-03-31 Kategorija: Tribūna
Vytautas Šlikas:  kodėl mes išbalansavome valstybę?
Rokiškio Sirena nuotr. / Vytautas Šlikas

1938 metais baigiantis Steponiškio pradinės mokyklos 4 skyrius jaunasis ūkininkas užauginęs didelį buroką patekau į Kauno parodą dar dažais kvepiančius pastatytus žemės ūkio rūmus. Parodą aplankė prezidentas Antanas Smetona ir palietė mano petį dėkodamas už užaugintą daržovę ir tai, kad esu jaunasis ūkininkas. Tai buvo didžiulis džiaugsmas, kai gavau padėkos raštą, rašytojo Prano Mašiotos knygą „Kelionė į mėnulį“ ir 5 litus. Iš Žemės ūkio ministro Juozo Tūbelio supratome, kad tik per mokslą ir darbą gali būti įvertintas. Vaikščiojant po Kauną su mokytoja Karaliūte sustojome prie Teisingumo ministerijos pastato ir pirmą kartą išmokau lotyniškai „Justicija es fundamentum regnorum“ (teisingumas yra valstybės pamatas). Prie Prisikėlimo bažnyčios nupirkto Amerikos lietuvių varpo kunigas leido paliesti jį ir perskaitėme užrašą „ir skambink per amžius vaikams Lietuvos, tas laisvės nevertas, kas negina jos“. Karo metu vokiečiai nukabino ir išsivežė.

Kada praeitais metais pamačiau, kai 50-60 metų teisėjus jaunuoliai veda už parankių į daboklę, pradėjau verkti. Kur tas teisingumas? Ar jie kaip tas Daktaras Henytė žmogžudžiai? Žinoma vėliau paleido ir  pasak savo anūko advokato Martyno, kad dauguma nebuvo verti daboklės. Kodėl mes išbalansavome valstybę? Juk praeitų metų rudenį kinai oficialiai Europos „madam“ įspėjo apie atsiradusį naują virusą. Europa paskyrė Lietuvai 2,5 milijardo eurų. Finansų ministras Šapoka pasikvietė buvusią prezidentę čekistę sovietinės partinės mokyklos auklėtinę už kurią Lietuvos gyventojai, kad būtų prezidente balsavo 27 proc. rinkimų teisę turinčių gyventojų. Šapoka nori atsidėkoti gavęs iš jos ministro portfelį.

„Lietuva brangi mano tėvyne, šalis kur miega kapuos didvyriai“. Kas leido parduoti Lietuvos bankus? Atvažiavo švedai su norvegais tvarkyti Lietuvos pinigų, o ekonomistas Maurica išsižiojęs, pilna burna, turbūt gaudamas didelę paiką, kad Vasiliauskas Grybauskaitės statytinis tarnauja nepriklausomai Lietuvai.

Juk aš kalinio vaikas slapstydamasis nuo komunistų persekiojimo, per „apsirikimą“ tapau Rokiškio kultūros skyriaus vedėju ir dirbau mokytoju mergaičių gimnazijoje. Pradėjau galvoti kaip „užverbuoti“ savo kolegas dramos, orkestro, choro vadovais. Centriniams kultūros namams buvo Salomėja Kuzmienė, ji užsiėmė tautinių šokių kolektyvu, bet visi mokytojai sutiko dirbti papildomas valandas, bet paprašė pinigų. Suradau kvalifikuotą siuvėją Joną Izapavičių turintį diplomą ir užregistravome siuvimo kursus prie rajono kultūros namų. Susidarė ilga eilė norinčiųjų ir iš ten pradėjo byrėti pinigai. Kultūros namų rūsyje buvo pakankamai patalpų suradau mokytoją Danielių Gužą ir įsteigėm užregistravom vairuotojų kursus. Mokytojas danielius Gužas buvo aukštos kvalifikacijos dėstytojas. Vilius Zelenkauskas sukūrė chorą, Vytautas Vajega dramos kolektyvą, o Antanas Gradeckas buvo pavyzdys kitiems kaip rajono dūdos skamba visam miesteliui. Pinigų užteko ir vadovams ir skatinti dalyvius.

Kodėl daugelis atėję į valdžią kiekvienas nori dirbti „tik sau“. Aš toliau persekiojamas komunistų buvau ištremtas į kaimą. Aš ūkyje nuo kelių dešimčių karvių, tiek pat kiaulių, palikau per 35 metus uždirbtus 40 milijonų vertės turto -15 tūkst. kiaulių, 2700 raguočių. Landsbergio ir Vagnoriaus palieptas palikau ūkį. Ačiū dievui, kad Vidmantas Stasiškis išlaikė gyvą paukštyną.

Juokus krečia atvažiavęs į Rokiškį Tapinų Andriukas. Norėdamas kaip ir jo kolega Valinskas pakliūti prie nekontroliuojamo valdžios lovio ir užsidirbti pinigų, o kad tapti Seimo nariu, pradaryti sąskaitą banke ir kiekvienas mokėdamas 2 eurus taps būsimos nežinomos partijos nariu, o gal prisišlieti prie Gabrieliaus. Vidmantas Kanopa yra savas. Čia gimęs ir augęs, pinigus moka „daryti“, bet vėl sąrašas per banką, paėmė į talką Kamajų prezidentą ir jo sūnų Justą. Būdamas žemės ūkio ministru padėjo rajono mokyklų jauniesiems ūkininkas, kurie dabar baigia išnykti su Lietuvos mokyklų sunaikinimu, o gal jis su 500 eurų nori ateiti į valdžią ir išgelbėti nykstančią Lietuvą. Juk jis per 30 metų perėjo beveik visas partijas, nes yra draugiškas, nuoširdus, sudaręs sąlygas vaikams pasisemti mokslo žinių bagažą. O gal jis taptų kaip dirbo Antanas Smetona ir Juozas Tūbelis. 

 

Vytautas Šlikas.

 

Tai yra originalus autoriaus tekstas.

"Rokiškio Sirena" redakcijos nuomonė nebūtinai sutampa su išsakyta nuomone. Skiltyje "tribūna" galite pasisakyti visi.

Savo tekstą siųskite el. paštu reklama@rokiskiosirena.lt arba paprastu paštu Nepriklausomybės aikštė 12, Rokiškis.

Dalintis naujiena
Rašyti komentarą

Rekomenduojami video