Vytautas Šlikas: Kur mus nuves valdžia, politikai ir pinigai? (10)

Publikuota: 2019-11-06 Kategorija: Tribūna
Vytautas Šlikas: Kur mus nuves valdžia, politikai ir pinigai?
Vytautas Šlikas

Einu pirmuosius šimtmečio metus. Mokslas, medicina, maistas, darbas leido ir leidžia dar egzistuoti žemėje. Vaikystėje į namus tėtis parnešdavo „Ūkininko patarėją“. Be mokyklos iš vyresniųjų brolių ir seserų išmokau skaityti. Iki ašarų privedė Dariaus ir Girėno žūtis Soldino miškelyje ir Vilniaus okupacija. Dar ir šiandien Lenkijoje tebesigirdi pasakyti lenko žodžiai „Vilnius naše“.  O Pupų dėdės mokykloje paliktu eilėraščiu galiu su skaitytojais pasidalyti ypač dabar, kada žemdirbį užpuolė ir žemės nuomos mokestis ir dyzelinis kuras: - „Kur tik akys žvelgsi dyvus pamatysi, ar iš pikto alpsi, ar iš juoko plyši, vargšas darbininkas kalne auksą kasa, o jis pats nuplyšęs pusnuogis ir basas, nors javų kaimietis ir prikrauna kluoną, bet iš pelų keptą valgo sausą duoną, kunigėlis riebus skelbia svietui dorą, o jis pats elgiasi pagal savo norą, daktaras nutukęs vos tik pilvą neša, gydo nuo riebumo, kas tik jo paprašo, kareiviui nuo ginklų, net jam pečiai linksta, o nuo vyresniųjų kumščių dažnai žandai brinksta, bernelis mergytei meilius žodžius sako, bet tąją palikęs paskui kitą seka, nors bernelio meilė ir visoms patinka, vienoms rodo širdį, o kitoms tik špygą“.

Aš tebematau, kad kai kurie valdininkai tyčiojasi iš žemdirbio nesusigėdę, juk kaimas sunaikintas ir iš daugelio pastatų liko tik griuvėsiai ir pamatai. Reikia būti bepročiais, kad sunaikintum tą, ką sukūrė savo rankomis. Pavyzdys - Ragelių 2000 vnt. gyvulininkystės kompleksas pradėtas statyti 1996 metais, o 1998 metais jau buvo apgyvendinti pirmieji galvijai, o 2001 metais galvijai buvo išdvėsinti vasaros metu ganykloje, nes nebuvo kam juos perkelti. Mūsų rajono pirmieji laisvos Lietuvos Seimo nariai buvo aktyvūs socialistinio kaimo naikintojai. Paskutinį kartą išsimaudę Laibgalių profilaktoriumo baseine Egidijus Klumbys ir Kazys Uoka dalyvavo Sėlynėje visuotiniame žemdirbių susirinkime, kriame buvo pateikti nauji kooperatyvo įstatai ir turtas padalytas dirbantiesiems ant popieriaus, bet abu kandidatai į Seimą pareiškė, kad jokių kooperatyvų, turtą pasidalyti, nes kiekvienam už dirbtus metus teko po 2018 rublių aktyvių pasyvių gamybinių priemonių, apyvartinių lėšų ir grynųjų pinigų, tai buvo pirmosios gamybos laidotuvės. Apsilankėme pas Landsbergį ir Vagnorių, bet jie kaip Rusijos revoliucionieriai pasakė – seno namo nesugriovęs, naujo nepastatysi, o kitas Lietuvai žemės ūkis nereikalingas. Ir šiandien, kada jau 30 metų žemė grąžinta, dalyta, parduota, perkelta, nupirkta, ūkininkai su nuoširdumu kuria gamybą, išskyrus gyvulininkystę. Išrinkti į valdžią nauji Seimo nariai turi jungtis į „šaikas“ ir klausytis, ką sako dauguma. Kaime šalia ūkininkų kuriasi oligarchai ir jie niekada savo darbuotojams, samdiniams nedalys už dirbtus metus po 2000 eurų, bet jie pirks Ispanijoje, ar Egipte sau vilas, kuriose galės ilsėtis „su šeimomis ar meilužėmis“. O tikras žemdirbys ?! Kur matėte, kad už 1 kg grūdų mokėtų 0,15 euro centų, o duonos kilogramas jau siekia 5 eurus. Ir jeigu pamatė valdininkas žemdirbį važiuojant atsarginių dalių su visureigiu, ir dar kažkas pranešė, kad jis į jį įsipylė dažyto kuro, pradėjo jį persekioti ir tyčiotis. Ar pasikels Lietuvos ūkininkai ginti savo teises. 2003 metais turėjome Žemės ūkio rūmų vadą Ramoną, nors jis apvažiavo beveik visą Lietuvą ir Rokiškio rajoną, bet mūsų ūkininkų prie Lietuvos Latvijos sienos Pasvalio rajone buvome vos kelios dešimtys. Nors aš tribūnoje buvau vos keletą minučių, bet Pabedinskas parodė per ekraną, kad aš kritikavau prezidentą. Už poros dienų į namus prisistatė du saugumiečiai, vienas iš jų panevėžietis, bet į teisiamųjų suolą nepatekau. Šiandien reikia rikiuotis ir gintis. Ar mūsų rajono ūkininkų vedliai, partinių organizacijų lyderiai suorganizuos traktorių ir žemdirbių mitingus ir eitynes. Kiek bėdų „pridarė“ ūkininkas, kad jį reikia nulinčiuoti ir atimti uždirbtus pinigus. Juk 3 metus gamta „tyčiojosi“ iš laukų ir pasėlių, o po gamtos stichijos mūsų žemėje galima gauti derlių nuo 1 iki 3 tonų. Egidijus Klumbys Respublikoje rašo – „Lietuva skęstantis laivas ir pridėtas įvairaus šlamšto“. Ir tikrai kaip išmaitinti buvusioje darbo biržoje pas Strazdą 1000 darbingų žmonių ir jų šeimų. Ar savivaldybės koridoriuje ištrinta atsigręžk į kaimą, jei ne, tai reikia padaryti.

Aš nenoriu tikėti, kad prezidentas būtų pradėjęs nuo dyzelino smaugti ūkininką. Čia daro jo klapčiukai, kurie laižė užpakalį buvusiai prezidentei Grybauskaitei, o dabar norėdami išlikti prie lovio ir skaniai valgyti siūlo prezidentui. Įdomu, ką darys rajono taryba? Ar ji padės žemdirbiams kovoti dėl savo išlikimo, o gal jie tik sakys, kad mes mylim Lietuvą.

2019.11.05

Ūkininkas Vytautas Šlikas

 

(Pasisakiusiojo kalba netaisyta).

"Rokiškio Sirena" redakcijos nuomonė nebūtinai sutampa su išsakyta nuomone. Skiltyje "tribūna" galite pasisakyti visi.

Savo tekstą siųskite el. paštu reklama@rokiskiosirena.lt arba paprastu paštu Nepriklausomybės aikštė 12, Rokiškis.

Dalintis naujiena
Rašyti komentarą

Rekomenduojami video